det hänger ihop....

Att träna, oavsett vilken typ det är du tycker är kul och inspirerande så ger det en del positiva "bieffekter".

Inte bara din kropp förändras, utan även ditt tankesätt, attityd och sinne...

1 sep 2018