The power of the mind...

Tankens kraft är inte att förringa. har vi inte rätt inställning, rätt mål och tror på att vi klarar det  så gör vi troligtvis inte det.

Steg ett är att ha ett mål, du tror på, och en tidsplan. 

Det gäller inte bara träning för kroppen, utan för alla mål vi vill uppnå. Ibland kan det vara bra att få hjälp med målsättningen för att komma dit man vill.

Tankens kraft är underskattad. 

#tankenskraft, #heladu, @teamheladu 

9 sep 2018